Original title: NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky
Authors: Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
Document type: Proceedings
ISBN: 978-80-88238-25-6
Conference/Event: Sanační technologie XXIV, Uherské Hradiště (CZ), 2022-05-18 / 2022-05-20
Year: 2022
Language: cze
Abstract: Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM)) v 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). V Hlavním městě Praha, které je krajem i obcí, a tudíž i ORP, má obdobnou působnost jako ORP všech 22 městských částí. Naplněná databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) slouží jako hlavní zdroj pro tzv. územně analytické podklady, tj. pro územní plánování na úrovni ORP. Doposud byly používány neúplné podklady o KM/PKM, takže územní dokumentace nemusela reflektovat reálnou situaci v kontaminaci území. Po dokončení inventarizace mohou být aktualizace územně analytických podkladů v této problematice založeny na relevantních datech.
Keywords: contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database; databáze SEKM; distribuce kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; inventarizace kontaminovaných míst; kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-533105


The record appears in these collections:
Conference materials > Proceedings
Administration > CENIA
 Record created 2023-08-24, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share