Original title: Vliv vodního režimu a obhospodařování na produkční schopnost travního porostu
Translated title: The influence of water regime and management on the productive capacity of grassland
Authors: JANDA, Jiří
Document type: Bachelor's theses
Year: 2023
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: botanical composition; fertilization; Keywords: Permanent grassland; management and treatment; production capacity; water regime; botanická skladba; hnojení; Klíčová slova: Trvalé travní porosty; obhospodařování a ošet-řování; produkční schopnost; vodní režim
Citation: JANDA, Jiří. Vliv vodního režimu a obhospodařování na produkční schopnost travního porostu. České Budějovice, 2023. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta zemědělská a technologická

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/67547

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-525951


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2023-06-11, last modified 2023-06-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share