Original title: Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 3
Translated title: Evaluation of the risks of the terrain surface influencing from the point of view of geomechanical changes of the rock massif due to the flooding of the mining environment of the Ostrava and Petřvald sub-basins of the OKR by mine water - Interim report III
Authors: Kajzar, Vlastimil
Document type: Research reports
Year: 2022
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: flooding of the mining environment; geomechanical changes; risks of the terrain surface influencing

Institution: Institute of Geonics AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available on demand via the digital repository of the Academy of Sciences.
Original record: https://hdl.handle.net/11104/0338128

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-519847


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Geonics
Reports > Research reports
 Record created 2023-01-15, last modified 2023-12-06


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share