Original title: Kvalitativní analýza vybraných podtříd glykosfingolipidů izolovaných z lidské krevní plasmy pomocí HILIC-ESI-MS/MS
Translated title: Qualitative analysis of selected glycosphingolipids subclasses isolated from human blood plasma using HILIC-ESI-MS/MS
Authors: ŠIKLOVÁ, Michaela
Document type: Bachelor's theses
Year: 2022
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: Extraction; Fractionation; Fragmentation; Glycosphingolipids; Lipid profile; Liquid chromatography; Mass spectrometry; Plasma; Structural identification; Extrakce; Fragmentace; Frakcionace; Glykosfingolipidy; Hmotnostní spektrometrie; Kapalinová chromatografie; Plasma; Profil lipidů; Strukturní identifikace
Citation: ŠIKLOVÁ, Michaela. Kvalitativní analýza vybraných podtříd glykosfingolipidů izolovaných z lidské krevní plasmy pomocí HILIC-ESI-MS/MS. České Budějovice, 2022. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/68390

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-519597


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2023-01-15, last modified 2023-01-15


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share