Original title: Retrospektivní bibliografie: Využívání zdrojů otevřených dat
Authors: Horčáková, Václava ; Kubíček, Jaromír
Document type: Methods
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Moravská zemská knihovna
Abstract: Východiskem pro zpracování této metodiky se stal kritický rozbor bibliografické produkce z oborů společenských věd za posledních deset let, v němž jsou posouzeny samostatně vydané soupisy nebo práce publikované v časopisech a ve sbornících a také monografie, v nichž bibliografie tvoří samostatnou část k biografické studii. Metodika retrospektivní bibliografie je předkládána ve třetím roce plnění projektu NAKI II Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020, v rámci něhož již byla využita ve zpracování bibliografické části. Rozborem současného bibliografického zpracování domácích a zahraničních databází i tištěných výstupů byla zjištěna jejich zřejmá neúplnost. Až využíváním národních a mezinárodních zdrojů otevřených dat je možné dosáhnout potřebné úplnosti i relevance dat. K tomu napomáhají jak přehledy světových a národních databází, tak i pokyny ke zpracování záznamů jednotlivých typů dokumentů, jak jsou uvedeny v této metodice.
Keywords: bibliographic database; bibliographic record; bibliographic system; bibliography; retrospective bibliography; bibliografická databáze; bibliografický systém; bibliografický záznam; bibliografie; retrospektivní bibliografie
Project no.: DG18P02OVV036 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Moravian Library (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-501603


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > Moravian Library
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2022-05-18, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share