Original title: Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku
Translated title: Evaluation of vocabulary knowledge in preschool children
Authors: Durdilová, Lucie ; Housarová, Blanka (advisor) ; Štěpáníková, Alena (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Diplomová práce je složena ze dvou hlavních částí, části teoretické a části praktické. Část teoretická shrnuje poznatky o slově, slovní zásobě, jejím osvojování v předškolním věku, nastíněna je patologie slovní zásoby. Praktická část hodnotí úroveň slovní zásoby předškolních dětí před nástupem do první třídy základní školy. Nástrojem k tomu je sestavený test skládající se z deseti subtestů, založený pouze na slovní instrukci. Cílem této práce je zhodnotit slovní zásobu dětí předškolního věku po stránce kvantitativní i kvalitativní.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/22587

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-498369


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-09


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share