Original title: Kolektivní správa práv autorských a práv s autorským právem souvisejících
Translated title: Collective administration of copyright and neighbouring and relating rights
Authors: Theinová, Terezie ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (advisor) ; Žikovská, Petra (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: 61 Tůma, P., Základní charakteristika kolektivní správy autorských práv k dílům hudebním v USA, Právník, 11/2002 Utěšený, P., Autorské ochranné organizace ve světle antimonopolního práva v komunitární a české právní úpravě, Právní rádce, č. 11/2002 www.čt24.cz, Evropské komisi se nelíbí monopol autorských svazů v Česku, 27.11.2008 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Resumé Collectiv Administration of Copyright and Rights similar to Copyright This work describes mainly the collective administration and its legal frame in the Czech Republic. Basic terms as copyright and collective administration are described and explained at the beginning. There is also a part dedicated to the history and establishment of the collective administration in general and also in the Czech Republic during the twentieth century. Among the sources of legal administration the international conventions and european law sources, especial several directives, are mentioned next to the Czech Copyright Act. The present Copyright Act is already in compliance with most of the european directives. Among the legal sources and also as a break 62 through the principles on which the continental collective administration is...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/19773

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-496996


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2022-05-08, last modified 2022-05-09


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share