Original title: Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Document type: Flyers
Year: 2022
Language: cze, ukr
Abstract: Série 14-ti plakátů s mottem Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance. Každý plakát se věnuje tématům z oblasti BOZP jako je školení, pracovní úrazy, bourací práce, zemní práce, práce ve výškách, chemické látky atp.
Keywords: bezpečnost práce; bozp; chemické látky; ochrana zdraví; povinnosti zaměstnance; povinnosti zaměstnavatele; staveniště; školení
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/ke-stazeni/informacni-materialy-bozp/infomaterialy-bozp/

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-456797


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Promotional and educational materials > Flyers
 Record created 2022-04-11, last modified 2024-07-22


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (Bezpečnost práce v lesnictví)
Download fulltext PDF [Download] (Bezpečnost práce v zemědělství)
Download fulltext PDF [Download] (Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem)
Download fulltext PDF [Download] (Chemické látky a chemické směsi – povinnosti zaměstnavatele)
Download fulltext PDF [Download] (Chemické látky a chemické směsi – Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi)
Download fulltext PDF [Download] (Co dělat při vzniku mimořádné události?)
Download fulltext PDF [Download] (Osobní ochranné pracovní prostředky)
Download fulltext PDF [Download] (Pracovní úraz. Co teď?)
Download fulltext PDF [Download] (Praktické provádění školení BOZP)
Download fulltext PDF [Download] (Prevence úrazů při pracích ve výškách)
Download fulltext PDF [Download] (Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku)
Download fulltext PDF [Download] (Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP)
Download fulltext PDF [Download] (Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů)
Download fulltext PDF [Download] (Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem)
Download fulltext PDF [Download] (Безпека праці в лісовому господарстві)
Download fulltext PDF [Download] (Безпека праці в сільському господарстві)
Download fulltext PDF [Download] (Демонтажні роботи – Запобігання нещасним випадкам на виробництві та надзвичайним ситуаціям)
Download fulltext PDF [Download] (Хімічні речовини та хімічні суміші – Основна загальна інформація про безпечне поводження з хімічними речовинами та хімічними сумішами)
Download fulltext PDF [Download] (Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу)
Download fulltext PDF [Download] (Що робити у надзвичайній ситуації)
Download fulltext PDF [Download] (Хімічні речовини та суміші)
Download fulltext PDF [Download] (Oсобисті захисні робочі засоби)
Download fulltext PDF [Download] (Запобігання травмам під час висотних робіт)
Download fulltext PDF [Download] (Робоча травма. Що тепер?)
Download fulltext PDF [Download] (Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу)
Download fulltext PDF [Download] (Запобігання травмам під час висотних робіт)
Download fulltext PDF [Download] (Земляні роботи – попередження нещасних випадків на виробництві і надзвичайних ситуацій)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share