Original title: Rekonzervace v minulosti podlepených historických textilií: Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II „Vývoj metod podlepování historických textilií“
Authors: Bureš Víchová, Jana ; Drábková, Klára ; Krejčí, Jan ; Škrdlantová, Markéta
Document type: Methods
Year: 2021
Language: cze
Publisher: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Abstract: Při restaurování textilních předmětů se můžeme setkat s předměty, které byly v minulosti podlepeny, ať již přímo při výrobě (vějíře, závěsné svitky, obuv, apod.) nebo při přechozím restaurátorském zásahu. V obou případech může nastat nutnost jejich rekonzervace, ať již kvůli špatnému stavu lepeného spoje nebo nevhodně použitému adhezivu, apod. Rekonzervaci v minulosti podlepeného předmětu musí předcházet důkladný průzkum, aby bylo možno kvalifikovaně rozhodnout o nutnosti takovéhoto zásahu. Metodika nabízí možnosti identifikace v minulosti použitých adheziv a návrhy vhodných rozpouštědlových systémů a metod aplikace pro jejich odstranění.
Keywords: adhesive identification; adhesive technique removal; textile re-conservation; identifikace adheziv; odstraňování podlepů; rekonzervace textilií
Project no.: DG18P02OVV023 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Chemistry and Technology, Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-453836


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Chemistry and Technology, Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2021-11-12, last modified 2021-11-12


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (metodika)
Download fulltext PDF [Download] (osvědčení)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share