Original title: Estimating the effective lower bound for the Czech National Bank’s policy rate
Authors: Kolcunová, Dominika ; Havránek, Tomáš
Document type: Studies
ISSN: 1803-7070
Year: 2018
Language: eng
Publisher: Česká národní banka
Series: Working paper series, volume: 9/2018
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: costs of cash; effective lower bound; negative interest rates; transmission of monetary policy; zero lower bound; efektivní dolní hranice; nulová dolní hranice; náklady držby hotovosti; transmise měnové politiky; záporné úrokové sazby
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)
External URL: https://www.cnb.cz/cs/ekonomicky-vyzkum/publikace-vyzkumu/cnb-working-paper-series/

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-438200


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2021-03-23, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share