Original title: Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87676-39-4
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Abstract: Publikace je výstupem výzkumného úkolu V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
Keywords: GDPR; GDPR; osobní údaje; právo; zaměstnanci; zaměstnavatelé
Project no.: V07-S4
Funding provider: MPSV
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/odraz-gdpr-v-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-a-ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432369


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2021-02-23, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share