Název: Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
Autoři: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-87676-39-4
Rok: 2020
Jazyk: cze
Nakladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Abstrakt: Publikace je výstupem výzkumného úkolu V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
Klíčová slova: GDPR; osobní údaje; právo; zaměstnanci; zaměstnavatelé; GDPR
Číslo projektu: V07-S4
Poskytovatel projektu: MPSV
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.; Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/odraz-gdpr-v-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-a-ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432369


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2021-02-23, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet