Original title: Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Authors: Mertl, Jan
Document type: Proceedings
Conference/Event: IX. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí, Praha (CZ), 2020-10-12 / 2020-10-13
Year: 2020
Language: cze
Abstract: Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu.
Keywords: adaptation capacity; exposure; resilience; sensitivity; transport; vulnerability indicators; adaptační kapacita; citlivost; doprava; expozice; indikátory zranitelnosti; resilience
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)
External URL: https://dzzp.cdv.cz/file/sbornik-konference-2020/

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432323


The record appears in these collections:
Conference materials > Proceedings
Administration > CENIA
 Record created 2020-12-04, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share