Original title: Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO)
Authors: Havránek, Miroslav
Document type: Papers
Conference/Event: 6. konference evaluační jednotky NOK, Praha (CZ), 2020-11-04
Year: 2020
Language: cze
Keywords: climate change; evaluation; National Action Plan for Adaptation to Climate Change; State Environmental Policy; strategic documents; evaluace ; Národní akční plán adaptace na změnu klimatu; strategické dokumenty; Státní politika životního prostředí ; změna klimatu
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432322


The record appears in these collections:
Conference materials > Papers
Administration > CENIA
 Record created 2020-12-04, last modified 2021-03-13


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share