Original title: Systém sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu v podmínkách ČR
Authors: Kochová, Tereza ; Havránek, Miroslav
Document type: Preprints
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Česká republika se podobně jako ostatní země světa potýká s jednotlivými projevy změny klimatu. Změna klimatu je komplexní fenomén, jehož projevy ovlivňují téměř všechny hospodářské oblasti, lidskou společnost i ekosystémy. Reálný efekt daného projevu změny klimatu přitom záleží nejen na místně specifické intenzitě samotného projevu, ale také na tom, zda jsou v zasaženém systému přítomny prvky, které jsou tímto projevem negativně ovlivněny. Reálné efekty daného projevu a jejich závažnost jsou určeny také schopností dotčeného systému dopad projevu předvídat (být na něj připraven), reagovat na něj a přizpůsobit se nastalé změně, případně schopností tlumit negativní dopady a způsobené škody nahradit.
Keywords: adaptive capacity of the system; climate change; impacts of climate change; vulnerability assessment; vulnerability concept; adaptační kapacita systému; dopady změny klimatu; hodnocení zranitelnosti; koncept zranitelnosti; změna klimatu
Host item entry: Fórum ochrany přírody, 04/2019
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432115


The record appears in these collections:
Author works > Preprints
Administration > CENIA
 Record created 2020-11-19, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share