Original title: Výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
Authors: Kolář, Jan
Document type: Papers
Conference/Event: Československá ENVIROnmentální konference ENVIRO 2019, Trenčianské Teplice (SK), 2019-05-31
Year: 2019
Language: cze
Keywords: BAT; BREF; condition; derogation; emission; expert assessment; statement; BAT; BREF; emise; odborné posouzení; podmínka; vyjádření; výjimka
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432105


The record appears in these collections:
Conference materials > Papers
Administration > CENIA
 Record created 2020-11-11, last modified 2021-03-13


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share