Original title: Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci
Authors: Kouřil, Milan ; Ďurovič, Michal ; Bartl, Benjamin ; Strachotová, Kristýna Charlotte ; Msallamová, Šárka
Document type: Methods
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Abstract: Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým sloučeninám (VOC), zejména vůči kyselině octové. Zvláštní skupinou těchto olověných předmětů jsou olověné buly (kovové pečeti), které bývají obvykle připojeny k pergamenovým listinám pomocí textilního závěsného materiálu. Metodika zavádí systém kategorizace korozního poškození olověných pečetí a hodnocení podmínek jejich uložení a navrhuje postupy konzervačních opatření vhodné pro možné varianty výsledky průzkumu stavu pečetí a expozičních podmínek. Navržené konzervační postupy jsou založeny především na eliminaci agresivních složek prostředí volbou vhodných obalových materiálů a použitím sorbentů.
Keywords: archive; housing materials; leads seals; relative humidity; sorbents; volatile organic compounds; archiv; obalové materiály; olověné pečeti; relativní vlhkost; sorbenty; těkavé organické látky
Project no.: DG16P02R040 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Chemistry and Technology, Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432100


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Chemistry and Technology, Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-11-04, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (metodika)
Download fulltext PDF [Download] (osvědčení o certifikaci)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share