Original title: Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven
Authors: Dostálová, Lenka ; Kratochvílová, Monika
Document type: Methods
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Moravská zemská knihovna
Abstract: Metodika předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa.
Keywords: architektura knihoven; rekonstrukce knihoven
Note: Metodika s osvědčením č. 209 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 24. 9. 2020, č. j. MK 57808/2020 OVV, sp. zn. MK-S 5556/2020 OVV.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Institution: Moravian Library (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432048


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > Moravian Library
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-09-29, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share