Original title: Výsledek účtu kultury ČR za rok 2018
Translated title: Culture Account Results - 2018
Authors: Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
Year: 2020
Language: cze
Abstract: Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Keywords: company statistics; culture and society; macroekonomics; public finance; architektura; audiovizuální a interaktivní média; interpretační umění; kultua a společnost; kultura; kulturní dědictví; makroekonomická statistika; periodický a neperiodický tisk; podniková statistika; reklama; správa kultury; umělecké vzdělávání; veřejné finance; výtvarné umění a řemesla
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/05/Vysledek_uctu_kultury_CR_za_rok_2018.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-414856


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2020-07-15, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share