Název: Metodika pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí: Cesta k divadlu
Autoři: Trávníčková, Markéta ; Jakubcová, Alena ; Frouz, Jan ; Musílková, Kateřina ; Ohlídalová, Martina ; Vanča, Kryštof ; Štěpán, Václav
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2019
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní muzeum
Abstrakt: Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.
Klíčová slova: certifikovaná metodika; didgitalizace divadelních cedulí; divadelní cedule; divadlo v německém jazyce; Divadlo v českém jazyce; Institut umění – Divadelní ústav; italská opera; kulturní dědictví; Moravské zemské muzeum; Národní muzeum; ověřování divadelních cedulí; veřejná databáze; Arts and Theatre Institute; certified method; cultural heritage; Czech-speaking theatre; digitalization of signboards; German-speaking theatre; Italian Opera; Moravian Museum; National museum; public database; theatre signboards; verification of signboards
Číslo projektu: DG16P02B008 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní muzeum (web)
Externí umístění souboru: https://www.nm.cz/muzeum/odborna-cinnost/cesta-k-divadlu-vyvoj-metodiky-a-specifickych-nastroju-pro-uchovani-exploataci-a-zpristupneni-historickych-divadelnich-ceduli

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-410265


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Muzea > Národní muzeum
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2020-02-12, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (metodika)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (průvodní zpráva k metodice)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (oponentský posudek Drozd)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (oponentský posudek Plešák)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet