Original title: Metodika pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí: Cesta k divadlu
Authors: Trávníčková, Markéta ; Jakubcová, Alena ; Frouz, Jan ; Musílková, Kateřina ; Ohlídalová, Martina ; Vanča, Kryštof ; Štěpán, Václav
Document type: Methods
Year: 2019
Language: cze
Publisher: Národní muzeum
Abstract: Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.
Keywords: Arts and Theatre Institute; certified method; cultural heritage; Czech-speaking theatre; digitalization of signboards; German-speaking theatre; Italian Opera; Moravian Museum; National museum; public database; theatre signboards; verification of signboards; certifikovaná metodika; didgitalizace divadelních cedulí; divadelní cedule; divadlo v německém jazyce; Divadlo v českém jazyce; Institut umění – Divadelní ústav; italská opera; kulturní dědictví; Moravské zemské muzeum; Národní muzeum; ověřování divadelních cedulí; veřejná databáze
Project no.: DG16P02B008 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Museum (web)
External URL: https://www.nm.cz/muzeum/odborna-cinnost/cesta-k-divadlu-vyvoj-metodiky-a-specifickych-nastroju-pro-uchovani-exploataci-a-zpristupneni-historickych-divadelnich-ceduli

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-410265


The record appears in these collections:
Culture > Museums > National Museum
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-02-12, last modified 2024-06-03


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (metodika)
Download fulltext PDF [Download] (průvodní zpráva k metodice)
Download fulltext PDF [Download] (oponentský posudek Drozd)
Download fulltext PDF [Download] (oponentský posudek Plešák)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share