Original title: Populismus a nacionalismus v zemích Visegrádské skupiny po roce 1990: Studie č. 1.192
Translated title: Populism and Nationalism in the Visegrad Group Countries after 1990: Study 1.192
Authors: Dražanová, Lenka
Document type: Studies
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny
Abstract: ato práce zpracovává čtyři případové studie věnované populistickým a nacionalistickým motivům na politické scéně zemí Visegrádu. Nejprve jsou stručně načrtnuty společné problémy, s nimiž se musely země Visegrádské skupiny vyrovnat v rámci vytváření nové identity po pádu komunismu. Poté je v rámci každého státu věnována pozornost některým specifickým událostem, je rozebírán základ těchto událostí a jejich vztah ke kořenům nacionalismu ve společnosti. V předkládané práci autorka vychází z definování dvou modelů národa: 1. etnický či kulturní národ a 2. státní národ. Autorka vychází z předpokladu, že ve veřejném diskurzu zemí Visegrádu převládá koncepce národa jako společenství etnicko-kulturního, přičemž toto pojetí vidí jako nedostatek.
Keywords: nationalism; populism; Visegrad; nacionalismus; populismus; Visegrad
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-403471


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Administration > Parliamentary Institute
 Record created 2019-08-30, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share