Original title: Report on the reference densities of water and air employed for the adjustment of vibrating tube density meter
Authors: Vinš, Václav ; Prokopová, Olga
Document type: Research reports
Year: 2019
Language: eng
Abstract: Zpráva představuje souhrn několika modelů pro určení referenčních hustot čisté vody a vlhkého vzduchu při atmosférickém tlaku, které jsou potřebné k teplotní kalibraci hustoměru s vibrační trubicí Anton Paar DMA 5000 M. Při nastavení přístroje využívaného v Laboratoři termofyzikálních vlastností vzešla řada technických otázek ohledně kalibrace přístroje. Tato zpráva slouží zejména jako podklad k diskuzi se zástupci společnosti Anton Paar. S použitím softwaru pro technické výpočty Matlab byly vytvořeny programy pro výpočet hustoty vody pomocí stavové rovnice IAPWS-95 od Wagnera a Pruße (2002), CIPM standardu od Tanaky a kol. (2001) a vztahu od Spiewecka a Bettina (1992). Pro vlhký vzduch byl sestaven model na základě IAPWS Guideline G8-10 (2010) založeném na stavové rovnici pro suchý vzduch od Lemmona a kol. (2000) a stavové rovnici pro vodu IAPWS-95. Výsledky byly porovnány s CIPM standardem od Picarda a kol. (2008) a zjednodušeným vztahem od Spiewecka a Bettina (1992). V závěrečné části jsou prezentována data naměřená v Laboratoři termofyzikálních vlastností pro čistou vodu v teplotním rozsahu 2 až 50 °C pro různá nastavení referenčních vztahů pro hustoty vody a vlhkého vzduchu použité při kalibraci přístroje.\n
Project no.: GA19-05696S (CEP)
Funding provider: GA ČR

Institution: Institute of Thermomechanics AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0298377

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-399123


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Thermomechanics
Reports > Research reports
 Record created 2019-08-26, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share