Original title: LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Translated title: LOGI - Logistic method for SMEs in culture (museums and libraries)
Authors: Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Document type: Methods
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Keywords: culture; enterprise; logistics; Small and medium sized entreprises; SME; kultura; logistika; malé a střední podniky; MSP; podnik
Project no.: DF11P01OVV024 (CEP)
Funding provider: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Economics, Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391417


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2019-01-08, last modified 2019-02-20


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share