Název: Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
Překlad názvu: Guide to cultural awareness and expression
Autoři: NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Typ dokumentu: Studie
ISBN: 978-80-7068-306-4
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Abstrakt: Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání; kompetence; kultura; kultura a společnost; kulturně výchovná činnost; mimoškolní vzdělávání; multikulturní výchova; sebevzdělání; umělecké vzdělávání; competence; culture; multicultural education; out-of-school education; permanent education; self-education (pedagogy)
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374023


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2018-03-29, naposledy upraven 2024-06-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet