Original title: Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
Translated title: Guide to cultural awareness and expression
Authors: NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Document type: Studies
ISBN: 978-80-7068-306-4
Year: 2016
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Abstract: Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Keywords: competence; culture; multicultural education; out-of-school education; permanent education; self-education (pedagogy); celoživotní vzdělávání; kompetence; kultura; kultura a společnost; kulturně výchovná činnost; mimoškolní vzdělávání; multikulturní výchova; sebevzdělání; umělecké vzdělávání
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374023


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2018-03-29, last modified 2024-06-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share