Název: Co se v mládí naučíš
Autoři: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Typ dokumentu: Monografie
ISBN: 978-80-87676-18-9
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Příručka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., vznikla na podporu osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytuje mladým lidem základní informace o tom, jaké chování, pracovní postupy a technologie odpovídají požadavkům bezpečné a zdraví neohrožující práce a jaké naopak zvyšují riziko vzniku úrazů a poškození zdraví. Seznamuje čtenáře s právy a povinnostmi zaměstnanců v oblasti BOZP, pracovními podmínkami některých skupin zaměstnanců (mladiství, ženy), ochranou před riziky, obsluhou a údržbou strojů a zařízení, manipulací s břemeny, riziky ve stavebnictví, nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, prací s mechanickým a jiným ručním nářadím a nástroji či chováním na pracovišti.
Klíčová slova: bezpečnost práce; mladiství; ochrana zdraví při práci; práce mladistvých; riziko; adolescents' labour; occupational safety and health; risk; safety of work; teen-agers
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/co-se-v-mladi-naucis.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369576


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2017-11-16, naposledy upraven 2021-06-09.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet