Original title: Nástin hudebních aktivit v Českém Krumlově v období panování knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu
Translated title: The Outline of the musical activities at Český Krumlov under the reign of the Prince Joseph Adam zu Schwarzenberg
Authors: Kvapil, Štěpán ; Čechura, Jaroslav (advisor) ; Zdichynec, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2014
Language: cze
Abstract: (česky) Hlavním předmětem diplomové práce je nástin a charakteristika hudebního života a analýzy hudebních aktivit na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu s teritoriálním zaměřením na oblast Českého Krumlova v období 2. poloviny 18. století jako příslušníka vyšších vrstev společnosti. Osvíceného knížete s hlubokým zájmem o společenský a umělecký život, štědrého mecenáše umění a především hudebního znalce a vynikajícího organizátora hudebního programu na svých panstvích. Jedním z úkolů je rovněž zachytit drobný příspěvek do problematiky studia šlechtické hudební kultury (období baroka a klasicismu) a socioekonomického okruhu s touto kulturou související či vzájemně se ovlivňující na konkrétním příkladě schwarzenberského dvora v souboru označovaném jako dechová harmonie. Společně s vývojem souboru dechové harmonie dojde ke stručné charakteristice divadelních aktivit a schwarzenberské hudební sbírky, úzce provázaných s hudebním provozem na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu. Abstract (in English): The main aim of the diploma thesis is to provide characteristics of the musical life and analysis of the musical activities at the court of Prince Joseph Adam of Schwarzenberg, who belonged to higher society, with territorial focus in the area of Český Krumlov during the second half of the...
Keywords: Music; Musical activities; Musicians; Nobility; Princely band of musicians; Schwarzenberg Family; Theatre; Wind Harmony; Český Krumlov; Dechová Harmonie; Divadlo; Hudba; Hudební aktivity; Hudebníci; Knížecí kapela; Schwarzenberkové; Český Krumlov; Šlechta

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/63111

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-332261


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-06-19, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share