Název: The hybrid-epistemic model of quantum mechanics and the possible solution to the measurement problem
Překlad názvu: Hybrid-epistemický model kvantové mechaniky a možné řešení problému měření
Autoři: Souček, Jiří
Typ dokumentu: Preprinty
Rok: 2017
Jazyk: eng
Abstrakt: In this study we introduce and describe in details the hybrid-epistemic model for quantum mechanics. The main differences with respect to the standard model are following: (1) the measurement process is considered as an internal process inside quantum mechanics, i.e. it does not make a part of axioms and (2) the process of the observation of the state of the individual measuring system is introduced into axioms. The intrinsic measurement process is described in two variants (simplified and generalized). Our model contains hybrid, epistemic and hybrid-epistemic systems. Each hybrid system contains a unique orthogonal base composed from homogeneous (i.e. ontic) states. We show that in our model the measurement problem is consistently solvable. Our model represents the rational compromise between the Bohr’s view (the ontic model) and the Einstein’s view (the epistemic model).
Klíčová slova: axiomatická teorie systémů; Bohr; Einstein; gnozeologie; kvantová mechanika; ontologie; axiomatic theory of systems; gnoseology; ontology; quantum mechanics
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295625


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Ostatní > Osobní archivy > doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Autorské práce > Preprinty
 Záznam vytvořen dne 2017-05-04, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout] (Preprint)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet