Original title: Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Authors: Zámečník, Jaroslav
Document type: Research reports
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Abstract: Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Keywords: environment protection; pennates; ekologická studie; faunistika; Gentiana pneumonanthe; inventarizační průzkum; křídlatí; Lepidoptera; Maculinea alcon; ochrana životního prostředí; přírodní památka; rozšíření druhů
Citation: Zámečník J. (2007): Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Msc. Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, 44 p.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295566


The record appears in these collections:
Culture > Museums > Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové
Reports > Research reports
 Record created 2017-04-27, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share