Original title: Pozice osob se zdravotním postižením na trhu práce
Translated title: Position of people with disabilities in labour market
Authors: Böhmová, Olga ; Havránková, Olga (advisor) ; Jesenská, Jaroslava (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na téma zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a jejich pozice na trhu práce. Této oblasti je ve společnosti věnována poměrně velká pozornost, a to nejen na úrovni České republiky; jedná se o problém celoevropský, resp. celosvětový - navíc obtížně řešitelný. Problematika pracovního uplatnění osob s postižením v sobě zahrnuje mnoho aspektů, a proto jejich začlenění nemůže být úspěšné, pokud bude věnována pozornost pouze některým z nich, tedy např. ochotě zaměstnavatelů přijímat do zaměstnání pracovníky s postižením. Toto představuje pouze jednu stranu mince. Při řešení zaměstnávání občanů se zdravotním postižením je důležité zaměřit se i na tyto osoby samotné, tedy primárně na otázku, zda vůbec mají o pracovní uplatnění zájem. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je shrnutí současné situace na poli zaměstnávání občanů s postižením a shromáždění dostupných informací, které se k tomuto tématu vztahují. V první kapitole zmiňují, jak je tato oblast v České republice legislativně upravena, kdo je podle naší platné právní úpravy osobou se zdravotním postižením, jaké má na trhu práce možnosti a překážky v pracovním uplatnění. Kapitola dále obsahuje statistickou analýzu vývoje nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání s postižením. Druhá...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/12956

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-288774


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share