Original title: Městští lokátoři v českých zemích ve 13. a 14. století
Translated title: Town locators in the Bohemian lands in the 13th and 14th centuries
Authors: Křenková, Zuzana ; Klápště, Jan (referee) ; Žemlička, Josef (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o specifické skupině osob, které se výrazně podílely na hospodářských a společenských změnách odehrávajících se v Evropě v období mezi 11. a 14. stoletím. V dané době se celé regiony osídlené často jen sporadicky staly cílem aktivit lokátorů, kteří ve službách příslušníků elitních vrstev podstupovali práci spojenou se zakládáním nových sídlišť. Konkrétně se soustředím jen na městské lokátory na území českého státu (v podobě, které dosahoval ve 13. století, resp. v první polovině 14. století), a to především kvůli udržení únosné šířky tématu. Nebude brán ohled na podniky Přemysla Otakara II. v rakouských zemích, a to jak z důvodů praktických (ztížená dostupnost pramenné základny a částečně i literatury), tak z důvodů koncepčních (dlouhodobý samostatný politický a společenský vývoj zmíněných území). Chronologicky se práce věnuje celému období, pro které jsou městští lokátoři v českých zemích známí nebo se o nich v literatuře vážně uvažuje: jedná se o téměř celé 13. století a první polovinu století následujícího (nejmladší městské založení, kde jsou doložení lokátoři, je datováno k roku 1337). Částečně ale budu věnovat pozornost i době mladší, protože je nutné reflektovat (když už ne vysvětlit), proč vlastně lokátoři z písemných pramenů zmizeli, přestože urbanizační proces...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/26298

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-281385


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share