Original title: Proudový šum v dvojitých kvantových tečkách
Translated title: Current noise in double quantum dots
Authors: Prachař, Jan
Document type: Rigorous theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Nazev prace: Proudovy sum v dvojitych kvantovych teckach Autor: Jan Prachaf Katedra (ustav): Katedra fyziky kondenzovanych latek Vedouci diplomove prace: Mgr. Tomas Novotny,Ph.D. E-mail vedoucfho: tno@karlov.mff. cuni.cz Abstrakt V pfedlozene praci studujeme proudovy sum ve dvojite kvantove tecce, ktera je va- zana ke dvema vodicum v limits nekonecneho napetf mezi nimi a k tepelne disipativm lazni v limits slabe vazby. Vypocty jsou zalozeny na pnstupu Markovovskych zobecne- nych ndicich rovnic. Proudovy sum pfi nulove frekvenci vypocteny ponioci kvantoveho regresniho teoremu v rainci systemu (t.j. rnezi teckami) nabyva nefyzikalmch zapornych hodnot. Na druhou stranu proudovysum vypocteny pro proud mezi teckami a vodici nevykazuje zadne anomalie a zda se byt v souladu s experiinenty. Hledame puvod nesouladu v pfistupech,. ktere by mely davat shodne vysledky, jak v modelu dvojite kvantove tecky, tak i v pfesne re§itelnych modelech s disipativnfnii harmonickj^mi osci- latory. Srnyslem praceje v ramci zobecuenych ridicfch rovnic hledat naboj zachovavajici schemata a pochopit dynamiku kvantovych systemu vazanych na vicenasobne lazne. Klicova slova: zobecnene fidici rovnice, Markovovske procesy, zakon zachovani naboje, disipace Title: Current noise in double quantum dots Author: Jan Prachaf Department: Department...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/19338

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-273582


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share