Original title: Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic
Authors: Babecký, Jan ; Franta, Michal ; Ryšánek, Jakub
Document type: Studies
ISSN: 1803-7070
Year: 2016
Language: eng
Publisher: Česká národní banka
Series: Working paper series, volume: 9/2016
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: DSGE-VAR model; economic models; fiscal multipliers; fiscal policy; fiscal shocks; macroeconomics; model misspecification; ekonomické modely; fiskální multiplikátory; fiskální politika; fiskální šoky; makroekonomie; model DSGE-VAR; nepřesná specifikace modelu
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)
External URL: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/cnb_wp/2016/cnbwp_2016_09.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-262594


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2017-01-20, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share