Název: Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů: Přírodní analog Ruprechtov
Autoři: ÚJV Řež, a.s. ; Rajlich, Petr
Typ dokumentu: Technické zprávy
Rok: 2003
Jazyk: cze
Nakladatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů
Abstrakt: V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003.
Klíčová slova: geochemie; horniny; radioaktivní odpad; uranová mineralizace; geochemistry; radioactive waste; rocks; uranium mineralisation
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Správa úložišť radioaktivních odpadů (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-253775


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Správa úložišť radioaktivních odpadů
Zprávy > Technické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2016-08-02, naposledy upraven 2023-12-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet