Original title: Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů: Přírodní analog Ruprechtov
Authors: ÚJV Řež, a.s. ; Rajlich, Petr
Document type: Technical reports
Year: 2003
Language: cze
Publisher: Správa úložišť radioaktivních odpadů
Abstract: V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003.
Keywords: geochemistry; radioactive waste; rocks; uranium mineralisation; geochemie; horniny; radioaktivní odpad; uranová mineralizace
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Radioactive Waste Repository Authority (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-253775


The record appears in these collections:
Administration > Czech Radioactive Waste Repository Authority
Reports > Technical reports
 Record created 2016-08-02, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share