Original title: Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění
Translated title: The identification, preservation and renewal of the composition of garden art monuments
Authors: Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Document type: Methods
Year: 2015
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Abstract: Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Keywords: ancient monuments; design; garden art; garden art monument; landscape gardening; kompozice; památka zahradního umění; památkové objekty; zahradní architektura; zahradní umění
Project no.: DF12P01OVV016 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic

Institution: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-249227


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2016-06-06, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share