Original title: Činnost parlamentu v období výkonu předsednictví v Radě EU: Studie č. 1.173
Translated title: Activity of the Parliament during the Presidency of EU Council: Study 1.173
Authors: Částek, Michal ; Medková, Eva ; Němec, Jan ; Pecháček, Štěpán
Document type: Studies
Year: 2006
Language: cze
Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny
Abstract: Hlavním cílem studie je představit způsob zapojení čtyř národních parlamentů do projednávání agendy Evropské unie a jejich participace na přípravách a realizaci předsednictví dotyčných zemí v Radě EU. Práce si také klade za cíl poukázat na možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů Evropské unie a také na rostoucí možnosti parlamentní diplomacie a zapojování parlamentů do mezinárodněpolitických otázek. Pro naši studii jsme vybrali čtyři země, resp. národní parlamenty (Finsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko), které vykonávaly předsednictví v posledních letech (popř. se na předsednictví aktivně připravují - Finsko). S výjimkou Itálie se jedná o členské státy se srovnatelnou velikostí s ČR a zkušenosti jejich národních parlamentů poskytují vhodnou inspiraci pro zapojení českého parlamentu do předsednictví v Radě EU. Poslední část studie se věnuje současnému zapojení Parlamentu České republiky, s důrazem na Poslaneckou sněmovnu, do projednávání agendy Evropské unie a možnostem zapojení českého parlamentu do předsednictví ČR v EU.
Keywords: Council; EU; parliament; preparation; presidenci; EU; evropské; parlament; předsednictví; příprava; Rada; záležitosti
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204118


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Administration > Parliamentary Institute
 Record created 2016-04-28, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share