National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Transparency of MP's Remuneration in Great Britain: Study 1.156
Částek, Michal
Přehled přesných výdajů, které byly utraceny z položek, jež mohou poslanci vyčerpat v rámci stanoveného limitu svých náhrad.
Fulltext: Download fulltextPDF
Supreme Control Authority in Selected Countries: Study 1.157
Částek, Michal
Projednávání kontrolních zpráv nejvyšších kontrolních institucí v parlamentech vybraných zemí Evropské unie
Fulltext: Download fulltextPDF
State Budget Procedure in Parliaments of Selected EU Countries: Study 1.162
Částek, Michal ; Palán, Josef
This comparative study analyses the procedure for adopting the draft State Budget in the Parliaments of selected member states of the European Union (Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Great Britain, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Sweden). The aim of this study is to outline the possibility for deputies, deputy groups and parliamentary groups to present amendments to the draft State Budget (for example, to present amendments to the total revenues and expenditures, to the structure of the expenditure side etc.). In the United Kingdom and in the Nordic countries, the Governments have a strong competence in budgetary matters and in the process of voting on the budget in the Parliaments, the deputies have limited competence to table amendments to the draft State Budget. Moreover, deputies of coalition parties in the above mentioned countries tend to fully respect the Government proposal and do not submit amendments during discussions in Parliament. On the other hand, deputies in countries such as Belgium, the Slovak Republic and Estonia can have an impact on the state expenditure of the Budget during the voting procedure and in committee discussions; this is evidenced by the fact that the sum of all approved deputy proposals amending the draft State Budget for 2005 exceeded 1 per mille of their GDP. In most other countries, amendments may be tabled by MPs, deputy groups or parliamentary groups. Only in Sweden may amendments to the proposed state budget be submitted only by deputy groups or parliamentary groups (individual MPs can not submit amendments).
Fulltext: Download fulltextPDF
Debate of Lisbon National Reform Programs in National Parliaments of Selected EU Member States: Study 1.176
Částek, Michal
Nově koncipovaný lisabonský proces schválený Evropskou radou v březnu 2005 je programem dlouhodobějšího hospodářsko-sociální směřování EU, které má pomoci Evropě reagovat na vnitřní (stárnoucí populace) i vnější (konkurence z USA, Asie, Jižní Ameriky) ekonomicko-sociální výzvy. Nové pojetí LS usiluje o zúžení počtu prioritních oblastí a o zlepšení samotného řízení, koordinace a hodnocení plnění cílů lisabonské agendy jak na úrovni EU tak na úrovni členských států. Členské státy na podzim roku 2005 předložily tříleté národní lisabonské programy reforem, které mají zajistit jejich politickou odpovědnost při plnění cílů LS a mají usnadnit hodnocení plnění reformních kroků realizovaných v jednotlivých členských státech Unie. Předložená studie se věnuje zapojení zákonodárných sborů (projednávání na plénu, zapojení výborů, předkládání pozměňovacích návrhů) do schvalování národních lisabonských programů reforem (NLPR) na roky 2005-2008 v jednotlivých členských státech Unie. Práce ukazuje, že ve většině sledovaných zemí nebyl NLPR na programu plenárního zasedání, výjimkou byly rakouská Národní rada, slovenská Národní rada a Senát Parlamentu ČR. Studie dále dokládá, že v některých zemích byl do projednávání národních lisabonských programů reforem zapojen pouze jeden výbor (např. Belgie, Francie, Polsko) a v jiných zemích byl tento strategický dokument projednáván ve více věcně příslušných výborech (např. Finsko, Slovinsko, Estonsko).
Fulltext: Download fulltextPDF
Activity of the Parliament during the Presidency of EU Council: Study 1.173
Částek, Michal ; Medková, Eva ; Němec, Jan ; Pecháček, Štěpán
Hlavním cílem studie je představit způsob zapojení čtyř národních parlamentů do projednávání agendy Evropské unie a jejich participace na přípravách a realizaci předsednictví dotyčných zemí v Radě EU. Práce si také klade za cíl poukázat na možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů Evropské unie a také na rostoucí možnosti parlamentní diplomacie a zapojování parlamentů do mezinárodněpolitických otázek. Pro naši studii jsme vybrali čtyři země, resp. národní parlamenty (Finsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko), které vykonávaly předsednictví v posledních letech (popř. se na předsednictví aktivně připravují - Finsko). S výjimkou Itálie se jedná o členské státy se srovnatelnou velikostí s ČR a zkušenosti jejich národních parlamentů poskytují vhodnou inspiraci pro zapojení českého parlamentu do předsednictví v Radě EU. Poslední část studie se věnuje současnému zapojení Parlamentu České republiky, s důrazem na Poslaneckou sněmovnu, do projednávání agendy Evropské unie a možnostem zapojení českého parlamentu do předsednictví ČR v EU.
Fulltext: Download fulltextPDF
Process of Passing of State Final Account in Selected European Countries: Comparative Study 1.184
Částek, Michal
The comparative study discourses the procedure of preparation and passing of State Final Account in various European countries. The study was done with the help of documents sent by national parliaments. Open internet sources and scientific journals were also used. The study describes possible consequences of non-approval of State Final Account and the consequences of irregularities in disposition of public funds.
Fulltext: Download fulltextPDF
Příprava Slovenska na přijetí eura - strategie, konvergence, očekávané dopady
Ondová, Michaela ; Částek, Michal (advisor) ; Řehořová, Veronika (referee)
Bakalárska práca pojednáva o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Od samých začiatkov ako bol vstup SR do Európskej únie a z toho vyplývajúcich podnetov pre menovú politiku až po samotné prijatie eura. Práca rozoberá jednotlivé etapy ? od určenia stratégie, harmonogramu a ďalej samotnú konvergenciu a pripravenosť ekonomiky a republiky zaviesť spoločnú európsku menu. Od konvergencie prechádza k analýze očakávaných a predpokladaných dopadov zo zavedenia eura na Slovensku.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Částek, Marek
1 Částek, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.