Original title: Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic; certifikovaná metodika
Translated title: Methodology for monitoring and evaluation of light parameters and biological indicators of internal environment depositories and expositions
Authors: Juliš, Karel ; Valach, Jaroslav ; Frankl, Jiří ; Štefcová, Petra ; Pech, Michal ; Kotyk, Michael
Document type: Methods
Year: 2015
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: biological indicators; hardware; internal environment of depositories and expositions; light parameters; modular system; software; biologické indikátory; hardware; modulární systém; software; světelné parametry; vnitřní prostředí depozitářů
Project no.: DF12P01OVV027 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury České republiky
Note: Metodika je výsledkem čtyřletého projektu aplikovaného výzkumu a vývoje s názvem „Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic“ řešeného v letech 2012 až 2015 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity Ministerstva kultury České republiky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Museum (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203212


The record appears in these collections:
Culture > Museums > National Museum
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2016-03-10, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share