Original title: Jak by moje dítě mělo trávit volný čas? (náhled do představ rodičů dětí předškolního věku)
Translated title: How should my child spend leisure time? (view into parental opinions of preschool children´s parents) .
Authors: STRNADOVÁ, Ladislava
Document type: Master’s theses
Year: 2014
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: educational action in leisure time; family; grounded theory.; ideological dimension of leisure time; leisure time; parents; Preschool children; problems associated with leisure time; qualitative research; social determinants of leisure time; ways of leisure time; Děti předškolního věku; edukační působení ve volném čase; ideová dimenze trávení volného času; kvalitativní výzkum; problémy spojené s volným časem; rodina; rodiče; společenské determinanty trávení volného času; volný čas; zakotvená teorie.; způsoby trávení volného času
Citation: STRNADOVÁ, Ladislava. Jak by moje dítě mělo trávit volný čas? (náhled do představ rodičů dětí předškolního věku). Č. Budějovice, 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/30385

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-172990


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2014-04-24, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share