Original title: Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus)
Translated title: Methodology of utilization of molecular-genetic markers of gene sequences and genetic elements in breeding and management of hop (Humulus lupulus)
Authors: Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Document type: Methods
ISBN: 978-80-86836-94-2
Year: 2013
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Series: Metodika pro praxi, volume: 2/2013
Abstract: Tato metodika je první komplexní metodika využití molekulárně-genetických markerů pro charakterizaci genových zdrojů chmele, spolehlivou identifikaci jednotlivých genotypů chmele a systém selekce hospodářských znaků podle molekulárních markerů (MAS) ve šlechtitelském procesu chmele. Efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, je založen na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus).
Keywords: authentication; hop; markers; methodology (philosophy); molecular biology; autentikace; chmel; markery; metodologie; molekulární biologie
Project no.: QH 81052
Funding provider: NAZV MZe ČR
Citation: Patzak J., Matoušek J: Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus). Certifikovaná metodika, Žatec, Chmelařský institut s.r.o., 2013, 40 s. ISBN 978-80-86836-94-2.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170824


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2014-04-08, last modified 2024-06-19


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share