Original title: Hodnocení kvality chmele
Translated title: Evaluation of hop quality
Authors: Krofta, Karel
Document type: Methods
ISBN: 978-80-86836-84-3
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstract: Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány nejdůležitější analytické metody, používané k hodnocení kvality chmele, uvedeny jejich přednosti, nedostatky a omezení. Důraz je kladen zejména na stanovení obsahu alfa kyselin, nejdůležitějšího kvalitativního parametru chmele, který lze stanovit několika způsoby s odlišným výsledkem. Důležitou součástí je pojednání o nežádoucích a cizorodých látkách ve chmelu, jejichž obsah je mnohdy limitujícím faktorem prodeje. Na základě výsledků chemických analýz lze s vysokou pravděpodobností určit identitu odrůdy a stupeň stárnutí chmele, ke kterému při skladování a zpracování zákonitě dochází.
Keywords: bitter substances; hop; hop growing; quantitative chemical analysis; chemická analýza kvantitativní; chmel; chmelařství; hořké látky
Project no.: MSM1486434701 (CEP)
Funding provider: MŠMT ČR
Citation: Krofta, K.: Hodnocení kvality chmele. Metodika pro praxi 4/08 Žatec, Chmelařský institut, 2008, 52 s. ISBN 978-80-86836-84-3
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170477


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2014-02-25, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share