Original title: Assessing the Impact of Fiscal Measures on the Czech Economy
Authors: Ambriško, Róbert ; Babecký, Jan ; Ryšánek, Jakub ; Valenta, Vilém
Document type: Studies
ISSN: 1803-7070
Year: 2012
Language: eng
Publisher: Česká národní banka
Series: Working paper series, volume: 15/2012
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: Bayesian estimation; fiscal multipliers; fiscal policy; fiscal rule; macroeconomics; open economy; public finance; bayesovské odhady; DSGE; fiskální multiplikátory; fiskální politika; fiskální pravidlo; makroekonomie; otevřená ekonomika; veřejné finance
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky. Publikace z řady Working Papers jsou v angličtině, pouze abstrakty uvedené pod následujícími odkazy jsou v českém jazyce.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-152722


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2013-04-16, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share