Original title: Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích
Translated title: Human Resources Development in Information Institutions
Authors: Šidlichovská, Zuzana
Document type: Papers
Conference/Event: Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR, Praha (CZ), 2012-04-25
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Oblast personálního řízení je nezbytnou součástí každé instituce a zahrnuje spoustu aktivit a modelů, které je při aplikaci vždy nutné přizpůsobit danému prostředí. Příspěvek nejprve stručně představí několik moderních trendů, které se aktuálně implementují v oblasti lidských zdrojů. Do hlavní části příspěvku jsou zařazeny tři vybrané oblasti, které mohou být využity ke stabilizaci a při rozvoji lidských zdrojů v informačních institucích a knihovnách. Účelem příspěvku je poskytnout přehled s náměty, které mohou posluchačům pomoci rozšířit perspektivy při řešení agendy spojené s personálním řízením.
Keywords: conference; EFI; HR; human resources; information structures; libraries; projects; public administration; strategic planning; EFI; HR; informační struktury; knihovny; konference; lidské zdroje; projekty; strategické plánování; veřejná správa
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-112559


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Conference materials > Papers
 Record created 2012-05-17, last modified 2023-12-11


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share