Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Nejnovější přírůstky:
2016-08-24
14:54
Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů
Brůna, Vladimír ; Větrovská, Barbora ; Marek, Zdeněk ; Brejcha, Marcel ; Frouz, Martin ; Frouzová, Martina
Metodika si neklade za cíl obsahově pojmout celou škálu prostorové digitalizace, proto je zúžena na hlavní a v praxi nejvíce využívanou metodu 3D laserového terestrického (pozemního) skenování, využívaného zejména na velké objekty typu hrad, kostel, zámek, budova, kamenosochařské dílo typu sousoší, socha, erb, římsa. Je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2015-11-25
20:23
Metodika: Typizovaného postupu pro výstavní prezentaci projektových výstupů. Typizovaného postupu pro přípravu doprovodného lektorského programu
Märc, Josef ; Erbenová, Dagmar ; Novotná, Hana ; Řeřicha, Jaroslav ; Stehlíková, Monika ; Zichová, Lucie
Metodika pro přípravu výstavní části a doprovodný program. Slouží jako podpůrná studie pro řešitele grantových projektů zaměřených na studium soudobé historie s plánovanými výstupy ve formě výstavy (a její putovní části) a ve formě doprovodného lektorského programu s účastí pamětníků.
Obrazová příloha: nusl-201065_2 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: nusl-201065_1 - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam