Entomologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2011-07-01
16:59
Biodiversita entomofauny na zrušené skládce komunálního odpadu se zvláštním zřetelem na zdravotnicky významné druhy a jejich význam pro bioindikaci
Olejníček, Jiří ; Gelbič, Ivan
Studie entomofauny na zrušené skládce ukázala, že vegetace na deponii je domovem ochranářsky i zdravotnicky významných druhů. Asanční práce změnily biodiversitu a ukázalo se, že stále nejsou doceněny schopnosti vegetace i živočichů v eliminaci škodlivin.

Úplný záznam
2011-07-01
16:58

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Sledování druhového složení a početnosti krev sajících dvoukřídlých, zvláště komárů, v oblastech CHKO Pálava a CHKO Litovelské Pomoraví
Gelbič, Ivan ; Minář, Jan ; Olejníček, Jiří
Změny v populacích komárů oblasti CHKO Pálava byly studovány s ohledem na umělé zaplavování lužních lesů a s ohledem na dlouhodobé klimatické změny. Vliv změn klimatu na biodiversitu hematofágního hmyzu se také studoval v CHKO Litovelské Pomoraví.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52
Structural diversity of prothoracicotropins and bombyxins in Lepidoptera
Sehnal, František
Structural diversity of prothoracicotropins and bombyxins in Lepidoptera.

Úplný záznam
2011-07-01
16:52

Úplný záznam
2011-07-01
16:52

Úplný záznam
2011-07-01
16:52

Úplný záznam
2011-07-01
16:52

Úplný záznam
2011-07-01
16:52

Úplný záznam
2011-07-01
16:52

Úplný záznam