Ústav anorganické chemie

Nejnovější přírůstky:
2023-10-01
00:02
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej, A. ; Hradilová, J. ; Hradil, David
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Kočí, Eva ; Bezdička, Petr ; Hradil, David ; Garrappa, Silvia ; Hradilová, J. ; Pech, M.
Metodika přináší ucelený postup neinvazivní materiálové analýzy malovaných miniaturních děl, přičemž je rozdělená na dvě navazující části. V první části popisuje využití přenosných přístrojů pro spektroskopickou analýzu miniatur, a v druhém se zabývá aplikací nového metodického postupu pro fázovou/strukturní materiálovou analýzu založeného na rtg. práškové difrakci. Metodika tedy zahrnuje následující postupy: (i) zjištění prvkového složení barevné vrstvy metodou rtg. fluorescenční analýzy, (ii) identifikaci pojiv a dalších organických složek pomocí infračervené spektroskopie (FT-IR), a nakonec (iii) analýzu fázovou/mineralogickou a strukturní k podrobnějšímu popisu použitých pigmentů a procesů jejich degradace. V rámci tohoto posledního kroku jsou popsány limity Ramanovy spektroskopie (RS) a výhody práškové difrakce a mikrodifrakce (XRPD a mikro-XRPD), k nimž patří i vyšší šetrnost k analyzovaným dílům. Je tak nabízen velmi souborný a především neinvazivní metodický postup analýzy miniatur, který využívá komplementaritu jednotlivých metod a který lze zčásti aplikovat již in situ (přímo ve sbírkových institucích) a zčásti na specializovaných pracovištích.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Speciální betony VI
Černý, Zbyněk ; Plocek, Jiří ; Rosypal, Pavlína
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Speciální betony V
Černý, Zbyněk ; Plocek, Jiří ; Rosypal, Pavlína
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Hradil, David ; Hradilová, J. ; Neděla, Vilém ; Tihlaříková, Eva
Metodika se zabývá zcela novým, nepoužívaným postupem neinvazivní analýzy malovaných portrétních miniatur, a to environmentálním rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově-disperzním rtg. spektrometrem (EREM-EDS). EREM na rozdíl od klasického rastrovacího elektronového mikroskopu (REM) umožňuje analyzovat malbu na slonovině, což není možné v prostředí vakua nebo nízkých tlaků plynů, kde hrozí riziko deformací a poškození vlivem vysoušení tohoto biologického materiálu. Metodika je rozdělená na dvě části – první popisuje studium morfologických detailů při velkém zvětšení (např. možnost rozlišení různých druhů biologických podložek), druhá pak provedení prvkové analýzy ve vysokém prostorovém rozlišení.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Plasmon-mediated electrocatalytic activity of TiB2 towards water splitting
Buravets, V. ; Zabelina, A. ; Miliutina, E. ; Popelková, Daniela ; Henych, J. ; Šťastný, Martin ; Švorčík, V. ; Lyutakov, O.
Environmental problems related to the economy based on fossil fuels are of paramount importance. However, transition to renewable energy sources is restrained by the availability of storage technologies. Electrochemistry is a widely recognized prominent tool to achieve this goal by converting renewable energy into the form of chemical bonds accessible further as fuels, such as hydrogen produced by water splitting. Crucial losses in such process are caused by the high overpotentials, required for water splitting as a hydrogen source. To achieve required efficiency of water splitting appropriate catalysts have to be found with the suitable combination of activity, stability and cost. Nano-structured, two-dimensional materials (2D) are attractive candidates due possessing many of the desired properties and highly tunable characteristics. Employing light allows additional degree of freedom to boost conventional photo-electrocatalysis, in particular plasmonmediated electrocatalysis. Enhancement of the catalytic activity can be increased even further if the catalytic system absorbs wide range of light spectrum. In this study, we combine plasmon-active Au grating with 2D flakes of TiB2, to perform plasmon-mediated water splitting half-reaction – hydrogen evolution.

Úplný záznam
2021-05-30
00:00
Historic paint investigation of the Gierczyn parish church painted decoration in the context of the mining history of the region
Svorová Pawełkowicz, Sylwia ; Witkowski, M. ; Svora, Petr ; Wagner, B.
The painted decoration of the Gierczyn parish church situated in the Izera Mountains was studied in the context of the rich mining history of the region known for tin, copper, and cobalt ores extraction. Smalt and copper pigments identification is discussed in the context of possible provenance studies. The aim is to determine to what extent the decoration of the parish church in Gierczyn reflects the mining history of the region and to verify whether local materials could have been used. Historic paint investigation is supported by chemical analysis of pigments. Additionally, the paper presents results of research combining archival studies of copper and cobalt extraction, and smalt production in nearby Przecznica, and of the parish church which was the main temple for local miners.

Úplný záznam
2021-05-30
00:00
Lead soaps in paintings: symptoms and the role of humidity
Garrappa, Silvia ; Švarcová, Silvie ; Kočí, Eva ; Hradilová, J. ; Bezdička, Petr ; Hradil, David
In this study, an overview of the symptoms of lead soaps reported in artworks in combination\nwith the study of the role of humidity on the formation of these degradation products have\nbeen thoroughly investigated. The use of optical microscopy, scanning electron microscopy\n(SEM) in combination with Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) proved to be an\nefficient analytical approach to highlight both the saponified area of artworks’ samples and the\nformation of metal carboxylates within mock-up model systems. Optical microscopy revealed\nto be very useful for the first screening of samples embedded in resin, while SEM helped in\nthe detection and distribution of elements within the cross-sections. On the other hand, FTIR\nmicroscope proved to be a very powerful instrument for high-resolution point measurements\nperformed in the attenuated total reflection mode (ATR) mode with mercury-cadmium-telluride\n(MCT) detector, as well as for chemical imaging of larger area of both artworks’ and mock-up\nsamples performed in the ATR mode with focal plane arrays (FPA) detector. This study provides\nnew useful insights contributing to better understanding of factors affecting the paints‘ stability,\nwhich is neccesary for developing new efficient strategies for preservation and restoration of\nfatty-based painted artworks.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Nové anorganické materiály stínící ionizující záření IV
Černý, Zbyněk
Laboratorní a pilotní technologie nových anorganických nehořlavých a bezpečných materiálů s vysokými obsahy moderátorů neutronů pro stínění neutronového záření.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Speciální betony IV
Černý, Zbyněk
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory

Úplný záznam