National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Automatic Forward Slicing of Programs
Patrik, Nikolas ; Vojnar, Tomáš (referee) ; Malík, Viktor (advisor)
Táto práca popisuje návrh a implementáciu nového riešenie pre nástroj DiffKemp na automatické dopredné prerezávanie programov. Po zdĺhavej analýze súčasného riešenia, sme sa rozhodli súčasné riešenie ponechať a rozšíriť ho o zopár vylepšení. Implementovali sme rozšírenie ktoré dovoľuje DiffKempu vykonávať analýzu nad prvkami štrukturovaných typov, pridali sme k súčasnému prerezávaciemu kritériu aj hodnotu premennej a na záver pridali podporu na analýzu parametrov modulov jadra. Po implementovaní týchto vylepšení sme vykonali experimenty ktoré potvrdili zlepšenie analýzi ktorú DiffKemp vykonával.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.