Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  začátekpředchozí25 - 34  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Neudert, Karel ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Nikl, Martin (oponent) ; Herynková, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá analýzou dynamik nosičů náboje v polovodičových nanokrystalech a nanostrukturách metodami ultrarychlé laserové spektroskopie. Ve třech kapitolách se studují postupně materiály křemík, InAs/GaAs a InAs/AlAs, CdSSe. Křemíkové nanokrystaly připravené metodou sol-gel byly proměřeny časově rozlišenou luminiscencí s různým stupněm rozlišení, dvoufotonovou absorpcí a metodou Z-scan. Byl navržen model, který změřené poznatky vysvětluje. InAs byl dobře proměřen metodou upkonverze a získané informace byly plně konzistentní s kvantovým modelem. Materiál CdSe byl zkoumán ve dvou formách - tenké filmy připravené chemickou depozicí a nanokrystaly ve skle komerčních filtrů. V obou případech byly jasně zodpovězeny otázky týkající se ovlivňování optických vlastností nanokrystalů modifikací postupu při jejich výrobě.
Časově rozlišená laserová spektroskopie nanomateriálů
Kozák, Martin ; Šimurda, Miroslav (oponent) ; Trojánek, František (vedoucí práce)
This diploma thesis is oriented to study of nonlinear properties of semiconductor nanocrystals using ultrashort femtosecond pulses. There is a detailed description of theory and experimental setup of the z-scan method, which can be used to measure the nonlinear refractive index and the two-photon absorption coefficient. In theoretical part we describe the influence the quality of laser beam, quality and thickness of the sample on measurements. There are numerical simulations of the measurements influenced by these parameters. This theory is used for processing of the measured dates by a program, which is attached to this thesis on CD. In experimental part we measured nonlinear refractive indeces of diamond nanocrystals fabricated by the PECVD method, silicon and CdS nanocrystals in glass matrices. One part of this thesis deals with the preparation and optimalization of the experimental setup and increasing the signal/noise ratio.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   začátekpředchozí25 - 34  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trojánek, F.